EUROJARGON - suomi

EUROPA: Euroopan unionin EUROPA-palvelin

Euroslangin käsikirja: Euroopan unionin kanssa paljon tekemisissä olevilla ihmisillä ja EU-asioita käsittelevillä toimittajilla on paha tapa käyttää sanoja ja ilmauksia, jotka vain he itse ymmärtävät. Kutsumme tässä näitä sanoja euroslangiksi. Koska ulkopuoliset eivät niitä juuri ymmärrä, niistä ei ole keskustelussa paljonkaan hyötyä. Siksi unionin toimielimet yrittävät välttää niiden käyttöä suurelle yleisölle suunnatussa tiedottamisessa. Ennen kuin slangista päästään, voi tästä slangisanastosta olla apua.

Download Glossary
EUROJARGON - suomi - Dictionary Index
A B D E F H J K L M N P R S T U V Y 9
A: 1