EUROJARGON - svenska

EUROPA: Europeiska unionens portal

En klarspråksguide till EU-jargongen: De som arbetar i EU-institutionerna och mediafolk som arbetar med EU-frågor har ovanan att använda ord och uttryck som bara de själva förstår. Vi kallar dessa ord och uttryck för “EU-jargong”. Eftersom utomstående inte kan förstå dem, är EU-jargong knappast någon hjälp för vanliga människor, och i EU-institutionerna försöker man undvika att använda dem i information till allmänheten. Under tiden kan denna “klarspråksordbok” vara till hjälp.

Download Glossary